FOR EVERY MOVE IN LIFE
Menu Luk menu
Giv os dit telefonnummer, så ringer vi tilbage til dig.
Ved at oplyse din e-mailadresse accepterer du, at vi må kontakte dig via e-mail.
Giv os dit telefonnummer, så ringer vi tilbage til dig.
Mange tak! Vi ringer tilbage til dig i løbet af et døgn.
Der er sket en intern serverfejl. Prøv venligst igen senere!

Generel ansvarsfraskrivelse

Denne Ansvarsfraskrivelse og privatlivspolitik regulerer den enkelte brugers brug af denne Shurgard hjemmeside. Hvis en bruger derudover handler med et Shurgard selskab, er brugeren også omfattet af Shurgards betingelser og vilkår for Leje/Forsikring og Shurgards lagerbestemmelser.

Brugen af Shurgards hjemmeside er frivillig. Ved at gå ind på Shurgards hjemmeside og bruge dennes indhold, accepterer alle brugere automatisk denne Ansvarsfraskrivelse og er juridisk bundet heraf. Det er derfor vigtigt, at den enkelte bruger læser hele denne Ansvarsfraskrivelse. Shurgard opfordrer brugeren til at læse denne Ansvarsfraskrivelse hver gang han/hun benytter hjemmesiden for at blive opmærksom på eventuelle rettelser/tilføjelser.

Betingelse for brug

Denne hjemmeside er kun til rådighed for personlig brug.

Som en betingelse for Deres brug af hjemmesiden accepterer De, at De ikke vil bruge hjemmesiden til ulovlige formål eller formål der er ulovlige som følge af nærværende Ansvarsfraskrivelse.

De må ikke bruge hjemmesiden på en måde, som kan skade, overbelaste eller svække hjemmesiden eller forstyrre andre personers brug og glæde af hjemmesiden. De må ikke benytte anordninger eller software beregnet til at skade eller forstyrre hjemmesidens funktionalitet eller beregnet til at opfange data eller oplysninger fra hjemmesiden. De må ikke forsøge at få ulovlig adgang til hjemmesiden, andre computersystemer eller netværk forbundet til hjemmesiden via hacking, password cracking eller på anden vis. De må ikke skaffe adgang til eller forsøge at skaffe adgang til materiale eller oplysninger på anden vis end de der bevidst er gjort tilgængelige via hjemmesiden.

Copyright og varemærker

Al data udviklet og/eller indsamlet af Shurgard i forbindelse med driften af hjemmesiden er Shurgards ejendom i henhold til gældende lov og bestemmelserne i vor Fortrolighedsklausul. Derudover er hjemmesiden samt alle elementer på eller forbundet til hjemmesiden (herunder men ikke begrænset til know-how, lay-out, tegninger og software) beskyttet, eller som kan beskyttes af copyright, ejet af eller licenseret til Shurgard og beskyttet af internationale copyright traktater. Indholdet og softwaren på hjemmesiden kan bruges som en informationskilde eller et værktøj for en kunde til at indlede et forretningsforhold med Shurgard. Bemærk venligst, at visse navne, mærker og logoer benyttet på hjemmesiden (herunder Shurgard navnet, Shurgard logoet) er varemærkebeskyttet. Shurgards varemærker må ikke benyttes i forbindelse med andre end Shurgards produkter og ydelser på en måde som kan skabe forveksling blandt kunder, eller på en måde som misrekommanderer eller miskrediterer Shurgard.

Indhold

Indholdet og softwaren på hjemmesiden kan bruges som en informationskilde eller et værktøj for en kunde til at indlede et forretningsforhold med Shurgard. Enhver anden brug, herunder men ikke begrænset til kopiering, tilpasning, oversættelse, tilvejebringelse, modificering, forretningsmæssig udnyttelse af hele eller dele af indholdet og softwaren på hjemmesiden elektronisk, mekanisk eller på anden måde, er strengt forbudt med mindre forudgående skriftligt samtykke er givet af Shurgard. Enhver krænkelse af ovenstående kan medføre civile eller strafferetlige søgsmål.

Hvis Shurgards hjemmeside tillader brugerne at fremkomme med kommentarer på hjemmesiden, accepterer De, at De er ansvarlig for de kommentarer, De fremkommer med på hjemmesiden, samt at De og ikke Shurgard, har det fulde ansvar for kommentarerne, herunder deres lovlighed, pålidelighed, hensigtsmæssighed, oprindelighed og copyright.

Alle data indeholdt i Deres kommentarer på hjemmesiden bliver behandlet som ikke-fortrolige og uden eneret, og de kan benyttes, genskabes, udspredes og videregives af Shurgard uden begrænsninger til ethvert legitimt formål, herunder men ikke begrænset til forbedring af Shurgards kundeservice og opnåelse af en bedre forståelse af og kendskab til vores kunder og deres præferencer og profiler.

Shurgard kan gennemlæse og overvåge kommentarer på hjemmesiden. Dog, er Shurgard ikke forpligtet dertil og påtager sig ikke ansvaret for kommentarer, som hjemmesidens brugere er fremkommet med. Shurgard har ret til (men er ikke forpligtet til) efter eget skøn at nægte, flytte eller fjerne kommentarer. Shurgard overholder alle lovmæssige forpligtelser for så vidt angår afsløringen af identiteten på personer, som fremkommer med ulovlige, truende, ærekrænkende, obskøne, pornografiske, krænkende eller på anden måde stødende eller ulovlige kommentarer på hjemmesiden.

Hjemmeside Ansvarsfraskrivelse

Shurgard er og har været meget omhyggelige med oprettelsen og vedligeholdelsen af hjemmesiden. Dog gør Shurgard hjemmesiden tilgængelig som den ”FOREFINDES”. Shurgard fremsætter ingen erklæringer eller garantier, direkte eller indirekte, for driften af hjemmesiden, oplysningerne, indholdet, materialet, produkterne, softwaren på eller i relation til hjemmesiden (herunder men ikke begrænset til unøjagtigheder i lageradresser, disponibel plads eller priser som måtte figurere på hjemmesiden). Brugeren er også klar over, at hjemmesiden og/eller dens indhold kan ændres eller ophøre uden varsel. Shurgard anbefaler derfor altid, at De kontakter Shurgard enten telefonisk eller pr. e-mail med henblik på at bekræfte konkrete informationer af vigtighed for Dem, som fremgår af hjemmesiden I det omfang lovgivningen tillader det, frasiger Shurgard sig yderligere indirekte garantier, for så vidt angår hjemmesidens kuranthed, egnethed til et bestemt formål samt, at den ikke krænker andres rettigheder.

Shurgard er ikke ansvarlig for skader opstået i forbindelse med et besøg på eller benyttelse af hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til erstatning for direkte, indirekte eller tilfældige skader samt pønalt begrundet erstatning og erstatning for følgeskader, medmindre disse skader kan henføres til Shurgards grove uagtsomhed eller fortsæt. 

Alle oplysninger eller indhold downloaded eller på anden vis skaffet via brugen af hjemmesiden, er fremskaffet på Deres egen risiko og De er ansvarlig for enhver skade på Deres computersystem eller tab af data som følge af downloadningen af oplysningerne eller andet indhold.

I tilfælde af links til andre sider, f.eks. via brugen af søgefunktioner, er Shurgard ikke ansvarlig for indholdet på disse andre sider. Enhver som benytter søgefunktionerne er klar over, at internettet kan have ulovligt og/eller skadeligt indhold og accepterer, at Shurgard ikke har kontrol over sådant ulovligt eller skadeligt materiale.

Generelt

Hvis en bestemmelse i nærværende Ansvarsfraskrivelse skulle være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal bestemmelsen anses for erstattet med en gyldig og retskraftig bestemmelse, som bedst afspejler formålet og indholdet af den originale bestemmelse. Shurgards manglende handling ved Deres eller andres misligholdelse betyder ikke, at Shurgard frafalder sin ret til at handle for så vidt angår efterfølgende eller lignende misligholdelse. Nærværende Ansvarsfraskrivelse udgør hele aftalen mellem os for så vidt angår dette emne. Shurgards manglende udøvelse af enhver rettighed eller håndhævelse af en bestemmelse i nærværende Ansvarsfraskrivelse, udgør ikke et frafald af sådanne rettigheder eller bestemmelser.

Kontakt

Såfremt De har spørgsmål vedrørende Shurgards Ansvarsfraskrivelse, eller hvis De har nogle forespørgsler, er De velkommen til at kontakte os på info@shurgard.dk.

Tvist

Enhver tvist opstået i forbindelse med Shurgards hjemmeside er underlagt dansk lov. I tilfælde af en tvist, er det kun domstolene med jurisdiktion i det område, hvor hjemmesidens service provider har hjemsted, der er kompetente.

* Tilbudsbetingelser
Den faktiske størrelse svarer evt. ikke til den anslåede størrelse. Se derfor rummet efter, inden du lejer det.
Feefo Trusted Merchant  Fedessa